Prof. Dr. ABDULAZİZ GÜL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ABDULAZİZ GÜL

T: (0282) 250 5500

M agul@nku.edu.tr

W agul.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:Kadın Hastalıkları ve Doğum
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EGE DOĞUMEVİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2010-
Doç. Dr. VAN 100 YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2002-
Yrd. Doç. VAN 100 YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1995-
Uzman Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EGE DOĞUMEVİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1994-
Dr. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
1989-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Bölüm Bşk. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-2014
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2010-2012
Anabilim Dalı Bşk. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2010-2012
Dekan KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2010-2012
Anabilim Dalı Bşk. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1998-2000
Başhekim Yrd. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1996-1997
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Myoma Uteri Embolizasyonu.Turkiye Klinikleri, J Gynocol Obstet, cilt 7, ss. 52-62, 2014.
Diğer Endekste taranmıyor
2. , The Effect of Uterine Straightening by Bladder Distention before Autpatient Hysteroscopy. A randomized Clinical Trial, European Journal of Obstetrics & Gynecolgy and Reproductive biology , ss. 89-92, 2014.
Diğer Endekste taranmıyor
3. , Assessment of Impaired Glucose Tolerance Prevalence with Hemoglobin A1c and Oral Glucose Toleranca Test in 252 Turkish Women With Polycystic Ovary Syndreome: A Prospective, Controlled Study., Human Reproduction, cilt 28, ss. 1062-1068, 2013.
Diğer Endekste taranmıyor
4. , Heterotopic Allogenic and Autogenic Ovarian Transplantation in Rabbits: Assessment and Comparison of Morphological and Endocrine Characteristics, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, ss. 79-85, 2013.
Diğer Endekste taranmıyor
5. , Correlation Between the Duration of Maternal Rest in the Left lateral Decubitus Position and the Amniotic Fluid Volume Increase. , J Ultrasound Med, ss. 705-709, 2012.
Diğer Endekste taranmıyor
6. , Effects of Maternal Left lateral Position and Rest on amniotic fluid index: a prospective clinical study., J Reprod Med., cilt 57, ss. 270-276, 2012.
Diğer Endekste taranmıyor
7. , Effects of modernisation and new population policies on reproductive health in Kars, Turkey. , The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, cilt 17, ss. 187-196, 2012.
Diğer Endekste taranmıyor
8. , First trimester diagnosis of parapagus diprosopus dibrachius dipus twins with cranirachischisis totalis by three-dimensional ultrasound Obstetrics and Gynaecology Research , , cilt 38, ss. 431-434, 2012.
Diğer Endekste taranmıyor
9. , Chronic Lower Abdominal Pain After The İnsertion of The Second İntrauterine Device , Kafkas tıp bilimler Dergisi, cilt 1, ss. 69-73, 2011.
Diğer Endekste taranmıyor
10. , Effects of the Maternal Position and Rest on the Fetal Urine Production Rate., J Ultrasound Med, ss. 481-486, 2011.
Diğer Endekste taranmıyor
11. , The role of three-dimensional ultrasound in the differential diagnosis of omphalocele and gastroschisis., Klinik ve Deneysel Araştırmalar dergisi, cilt 2, ss. 106-109, 2011.
Diğer Endekste taranmıyor
12. , Exploring the antimicrobial effects of cervical mucus in pregnants and its relationship with the course of pregnancy. , Journal of Medical Sciences, cilt 30, ss. 251-255, 2010.
Diğer Endekste taranmıyor
13. , The effects of microwave emitted by cellular phones on ovarian follicles in rats. , Arch Gynecol Obstet , ss. 729-733, 2009.
Diğer Endekste taranmıyor
14. , Siklik Mastalji Prevalansı ve Metilksantin içeren bazı Gıdaların mastalji üzerindeki etkileri., Türk Jinekoloji ve Obtetrik Derneği Dergisi, cilt 5, ss. 207-211, 2008.
Diğer Endekste taranmıyor
15. , Hematological malignancy and pregnancy: asingle institution experience of 21 cases, Clinical Laboratory Haematology , ss. 170-176, 2006.
Diğer Endekste taranmıyor
16. , Koyunlarda over korteks doku parçalarının heterotopik olarak testisin duktus deferensi ve korteksine heterogreftlenmesi., Türk Fertilite Dergisi, cilt 12, ss. 309-316, 2004.
Diğer Endekste taranmıyor
17. , A case of successful six consecutive deliveries in a 41-years-old woman with Uhl’s anomaly., International Journal of Cardiology , ss. 283-285, 2003.
Diğer Endekste taranmıyor
18. , Değişik tip tüp sterilasyon operasyonlarının genel etkinlik, morbidite ve mortalite açısından değerlendirilmesi., ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, cilt 34, ss. 19-24, 2003.
Diğer Endekste taranmıyor
19. , Morphological Quantitative Changes in the Number of Lymphocytes, Macrophages and Plasma Cells in the Uterus and Lymph Nodes of Rats Exposed to the Systemic Administration of BCG. Med., Tohoku J. Exp., ss. 219-228, 2003.
Diğer Endekste taranmıyor
20. , Adneksiyel Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Preoperatif Tanısal Yöntemlerin Belirleyicilik Değerleri, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, ss. 169-174, 2002.
Diğer Endekste taranmıyor
21. , Eklamptik Olguların Bilgisayarlı Beyin Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi. , JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK BÜLTENİ, cilt 11, ss. 69-75, 2002.
Diğer Endekste taranmıyor
22. , Outcome of heterotopic Pregnancy Without Corpus Luteum, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, cilt 100, ss. 243-245, 2002.
Diğer Endekste taranmıyor
23. , Parazitozlu ve Parazitozu olmayan Gebelerde Hemoglobin ve Hemotokrit Değerlerinin Karşılaştırılması., Perinatoloji Dergisi , cilt 10, ss. 26-28, 2002.
Diğer Endekste taranmıyor
24. , The comparison of piperasillin use for prophylaxy of post caserean section infection before and after clamping umbbilical cord. , T Klin Medical Research, ss. 5-10, 2002.
Diğer Endekste taranmıyor
25. , Yardımcı Üreme Tekniği ile Oluşan İkiz Gebelikte Görülen bir Pruritik Ürtikaryen Papül ve Plaklı Olgu Sunumu, Klinik Bilimler ve Doktor, cilt 8, ss. 655-656, 2002.
Diğer Endekste taranmıyor
26. , BCG vaccination to prevent implantation of endometriosis: an experimental study in rats. , European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, ss. 209-212, 2001.
Diğer Endekste taranmıyor
27. , İkinci Trimestır Gebelik Sonlandırılmasında Misoprostol´ün iki Farklı Yolla Kullanımı, T Klin Jinekol Obst , cilt 11, ss. 20-24, 2001.
Diğer Endekste taranmıyor
28. , Prophylactic appendectomy: is it worth to be done? , Acta Chir Belg , ss. 65-67, 2001.
Diğer Endekste taranmıyor
29. , Rahim içi araçlara alternatif bir kontrasepsiyon metodu olarak intraservikal araç uygulanması: Ratlarda deneysel bir çalışma., TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, ss. 154-159, 2001.
Diğer Endekste taranmıyor
30. , Rektum yerleşimli rahim içi araç: Olgu sunumu, TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, ss. 160-163, 2001.
Diğer Endekste taranmıyor
31. , 41 Haftalık Gebelik sonlandırılmasında Misoprotol’ün Oksitosinle Karşılaştırılması., Perinatoloji Dergisi, cilt 8, ss. 39-42, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
32. , A Review of Throphoblastic Disease at the Department of Obstetrics and Gynecolojy Medical School Yuüzüncü Yıl University. , T Klin Jinekol Obst , cilt 10, ss. 192-195, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
33. , Effects of methylene blue, indigo carmine solutions and, autologous erythrocyte suspension on formation of adhesions after injection into rats. , Journal of Reproduction and Fertility, ss. 225-229, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
34. , Laparoskopik Tubal Sterilizasyon Operasyonlarının Morbidite ve Mortalite Açısından Değerlendirilmesi, Klinik ve Doktor, cilt 6, ss. 498-502, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
35. , Normal insulin, growth hormone and cortisol levels in venous cor blood of healthy full-term infants: relationships to birthweight and placental weight., EJM, cilt 6, ss. 14-17, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
36. , Overyan hiperstimulasyon snedromunun teşhisi önlenmesi ve tadevisi, Dicle Tıp Dergisi (Journal of Medical school), cilt 27, ss. 41-59, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
37. , Polikistik Over Sendromlu Olgularda Ovarian Morfoloji ile Hormonal Değerler T , Klin Jinekol Obst, ss. 126-132, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
38. , Postpartum atoni kanamasının önlenmesinde “Misoprostol” ile Oksitosinin karşılaştırılması, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, ss. 20-23, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
39. , Preeklampsi-Eklampsi İnsidansımız ve Mevsimlere Göre Dağılımı , Perinatoloji Dergisi, cilt 7, ss. 30-32, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
40. , Repair of large incisional hernias with multiple small relaxing incisions technique., Acta Chir Belg, ss. 210-212, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
41. , The Efficacy of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) for The Treatment of Chronic Pelvic Pain , T Klin Medical Research, cilt 18, ss. 90-94, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
42. , Transverse uterine incision non-closure versus closure: an experimental study in dogs., European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, ss. 95-99, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
43. , Transverse uterine incision non-closure versus closure: an experimental study in sheep. , Acta Obstetricia et Gynecologica Scandivica , ss. 813-817, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
44. , Yüzüncü Yıl Üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan tubal sterilizasyon olgularının değerlendirilmesi, Van Tıp Dergisi, cilt 7, ss. 57-59, 2000.
Diğer Endekste taranmıyor
45. , Doğal ve cerrahi menopoz olgularının hormon profili ve kan lipit değerlerinin karşılaştırılması, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, ss. 172-175, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
46. , Hamile Kadınlarda Barsak Parazitozlarının Dağılımı, Van Tıp Dergisi, cilt 6, ss. 5-8, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
47. , Hormon Replasman Tedavisi Alan Postmenopozal Olgularımızın Demografik Dağılımı ve Takiplere Uyumları, TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, cilt 7, ss. 97-103, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
48. , Hüperbilirübinemili Yenidoğanlarda Böbrek Fonksiyonları, Göztepe Tıp Dergisi, ss. 222-224, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
49. , May Floatting Thumb Malformation be Related to the Use of Chemotherapeutic Agents in Pregnancy?, Turk J Haematol, cilt 16, ss. 29-32, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
50. , Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Polietilen Glikol Etkinliğinin Araştırılması, TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, cilt 7, ss. 187-192, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
51. , Spontan Doğum, Kristaller ve Sezaryen Yapılan Olgularda Anne ve Bebek Kreatin Kinaz ve İzoenzimlerinin Karşılaştırılması , Perinatoloji Dergisi, cilt 7, ss. 238-243, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
52. , Symphyseal Separation, Perinatoloji Dergisi, cilt 7, ss. 272-274, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
53. , Symphyseal Separation, Perinatoloji, cilt 7, ss. 272-274, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
54. , The Effectiveness of İntrapaeitoneal Usage of Hydroxyprogesterone Caproate in Prevention of Post Operativa Adhesion: An Experimental Study, E J M, cilt 4, ss. 77-79, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
55. , Tubal Açıklığın Değerlendirilmesinde Metilen Mavisine Alternatif Olarak Hasta Eritrosit Süspansiyonunun Kullanılması , TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, cilt 7, ss. 26-30, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
56. , Van´ da Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemler, Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, cilt 8, ss. 61-67, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
57. , Van Yöresinde 1998 Yılında Verilen Kontrasepsiyon Hizmetleri, Jinekolojik ve Obstetrik Bülteni, cilt 8, ss. 99-103, 1999.
Diğer Endekste taranmıyor
58. , Bir Grup Gebede Hepatit B ve Hepatit C Prevalansı, Perinatoloji Dergisi, cilt 6, ss. 67-69, 1998.
Diğer Endekste taranmıyor
59. , Büyük Plasental Korioanjiyom (Hemanjiyom): Bir Vaka Takdimi, T Klin Gynekol Obst, ss. 204-207, 1998.
Diğer Endekste taranmıyor
60. , Fitz Hugh Curtis Sendromu: Olgu Sunumu, Van Tıp Dergisi, cilt 5, ss. 97-99, 1998.
Diğer Endekste taranmıyor
61. , İkinci ve Üçüncü Trimesterde Oligohidramnios ve Prematür Membran Rüptürü Nedeniyle Amnioinfüzyo: İki Olgu Sunumu, Ultrasonografi Dergisi, cilt 2, ss. 129-133, 1998.
Diğer Endekste taranmıyor
62. , Karın İçi Adezyonların Oluşumu ve Önlenmesi., Van Tıp Dergisi , cilt 5, ss. 253-257, 1998.
Diğer Endekste taranmıyor
63. , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1996-1998 Yılları Arasında Sezaryen Oranı ve Endikasyonları. , Perinatoloji Dergisi, cilt 6, ss. 10-12, 1998.
Diğer Endekste taranmıyor
64. , Sağlıklı Gebe Kadınlarda Candida’ların Vaginal Kolonizasyonu ve Tür Dağılımı., Van Tıp Dergisi, ss. 10-13, 1995.
Diğer Endekste taranmıyor
65. , Preeklampsi ve Eklampside Laboratuvar İncelemelerin Neonatal Mortalite Açısından Analizi, Van Tıp Dergisi, ss. 65-68, 1994.
Diğer Endekste taranmıyor
66. , Fetal pulse oksimetri değerleri ile umblikal ven kan gazı değerlerinin karşılaştırılması ve neonatal iyilik halinin değerlendirilmesi, Perinatoloji dergisi , cilt 7, ss. 297-300.
Diğer Endekste taranmıyor
67. , Preeklampsi ve Eklampside Neonatal Mortalitede Etkili Olan Klinik Faktörler., Van Tıp Dergisi, ss. 69-74.
Diğer Endekste taranmıyor
Üyelikler
Perinatoloji Derneği, Üye.
Türkiye Obstetrik ve Jinekoloji derneği, Üye.
Jinekolojik Endoskopi Derneği, , Üye.
TSRM , Üye.
Türk Fertilite Derneği, Üye.